Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2015 april

DNT / Sørenga prosjektet

For mange av de unge i vår målgruppe kan Oslomarka fortone seg som fjern. DNT’s svar er å skape aktiviteter der folk befinner seg og åpnet sitt nye friluftshus på Sørenga i mai 2016. På Sørenga kan de unge komme i gang med klatring, buldring og padling. Kajakk representerer en lav terskel inn mot ulike aktiviteter til vanns. Når nye grupper får smaken på friluftsliv er det også godt håp om at Oslomarka og fjellet ikke lenger vil fortone seg like fjerne som før.

DNT hadde ikke rom på eget budsjett for å fylle senteret med tilstrekkelig innhold og de fant heller ikke sponsorer for denne delen. Stiftelsen har derfor bevilget kr 5 mill. over fire år (2016-19). Midlene finansierer en prosjektlederstilling på heltid. I tillegg sikret vi innkjøp av 60 kajakker med utstyr.

Mer om prosjektet