Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2021 februar

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken (FF) er en nasjonal, ideell stiftelse med hovedbase i Oslo. Det er et kunnskapssenter som jobber for å forbedre skole og hjelpesystemer for barn. FF jobber ut fra ideen om at alle barn har viktig kunnskap om systemene de er i, og henter kunnskap fra mange barn i div. undersøkelser.

Barn og unge som er med i undersøkelsene inviteres med som proffer til å formidle sine erfaringer og kunnskapen til studenter og fagfolk. Rundt 450 unge er aktive som proffer på skole, psykisk helse og barnevern. De er i alderen 12-19 år.

FF inviterer alle proffer til aktiviteter, samlinger og sommercamp. De får individuell oppfølging bla. ved at de får følge til møter på skolen, i barnevern og i helsetjenester. Alt med samme mål om at de ikke skal falle utenfor. Stiftelsen støtter en "ProffCamp" sommeren 2021 i Oslo, og har bevilget tilsvarende støtte for 2022 og 2023 avhengig av evalueringen etter 2021.

Mer om prosjektet