Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2018 oktober

Frognerparken IL

Dette er et nytt idrettslag som vil benytte seg av infrastrukturen på «hjørnet» ved Frogner stadion, Frogner badet og tennisbanene i Frognerparken. Lagets fokus er tilhørighet, mestring og idrettsglede og skal tilby et bredt spekter av idretter i samarbeidet med Bymiljøetaten og Oslo Idrettskrets, som høsten 2018 iverksatte en egen «områdesatsning» for Frogner.

Målet er å gjøre Idrettshjørnet i Frognerparken til et naturlig samlingspunkt i bydelen, der frivillige etter hvert kan bidra med BUA-ordning (gratis utlån av idrettsutstyr), leksehjelp og cafédrift i lokalene på Frogner stadion. Stiftelsen delfinansierer ansettelsen av en daglig leder og leie av en brakke inntil faste lokaler er tilgjengelig.