Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2019 juni

Kodegenet

Kodegenet har utviklet en kursserie, ett digital skaperverksted for elever i 6 – 8 klasse med stort læringspotensial. Evnerike elever er ofte understimulert i skolen og yter derfor dårligere enn hva man kunne forvente. De befinner seg ofte i en skolehverdag der de lett kjeder seg og mangler utfordringer. Kodegenet samarbeider i første rekke med skolene på Lambertseter. Stiftelsen støtter prosjektet i skoleåret 2019/20 med kr. 250 000,-.

Mer om prosjektet