Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2017 juni

Lønnebakken skole

Lønnebakken skole skal formidle kunnskap, fremme positiv adferd og sosiale ferdigheter og arbeide for at elevene opparbeider tro på seg selv. Skolen er tilrettelagt for grunnskoleelever som har sterkt behov for en annen tilnærming og gruppesammensetning enn ved ordinære skoler. Mange har store utfordringer, som bl.a. har medført voldsepisoder.

Gruppene/klassene består kun av fire til seks elever med en eller to pedagoger og en assistent/fagarbeider. Ett av målene er å tilbakeføre elevene til bostedsskolen. I arbeidet med valgfag skal elevene få grunnleggende erfaring med entreprenørskap, de skal samarbeide og lære å løse praktiske problemer.Også fysiske aktiviteter står sentralt.

I 2017/2018 bevilget stiftelsen kr. 220.000,- til to ulike prosjekter innen friluftsliv og maritim sektor. Skolen er også koplet opp med vår samarbeidspartner Oslo Skateboardforening, hvor elevene bl.a. har fått bygge et verksted i skur 13 på Oslo Havn. Antall voldsepisoder er kraftig redusert og vi har fått tilbakemelding om meget positiv effekt av våre bidrag.

Mer om prosjektet