Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2021 februar

Norges Realfagsgymnas

Norges Realfagsgymnas (NRG) er en privat, ikke-kommersiell profilskole. Den retter seg spesielt mot ungdom som ikke får de utfordringer de trenger i den ordinære skolen, og dermed risikerer å falle utenfor. NRG tilrettelegger for at elever med interesse for realfag får et undervisningsopplegg som er tilpasset dem. NRG er et supplement til de offentlige skolene. I tillegg til offentlige læreplaner har NRG egne læreplaner i matematikk, programmering, realfag samt teknologi i praksis gjennom samarbeidspartnere fra næringslivet.

Mer om prosjektet