Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2016 mai

Nydalen videregående skole

Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering, service og samferdsel, foruten helse- og sosialfag sammen med en gruppe for tilrettelagt opplæring. Tilrettelagt opplæring blir tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger og er rettet mot elever som ellers neppe hadde klart å gjennomføre videregående.

Stiftelsen bevilget kr. 500 000 i 2016 for innkjøp av teknisk utstyr til «Drømmeprosjektet». Mange unge sliter med å sette ord på egen situasjon, men vil kunne uttrykke seg ved å kommunisere visuelt. Med teknisk utstyr til å lage video vil skolen skape en felles plattform slik at de som har spesifikke utfordringer får hjelp til å føle mestring, samtidig som de skoleflinke får muligheter til å utvikle seg videre.

Mer om prosjektet