Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Om stiftelsen

Stiftelsen støtter ungdom i Oslo og omegn som befinner seg i faresonen for å «falle utenfor». Vi fokuserer på velorganiserte friluftsaktiviteter og tiltak for å redusere frafallet i skolen. Stiftelsen kan etablere prosjekter i egen regi og Guttas Campus AS har vært et heleid ideelt aksjeselskap siden 2017. Utover dette er virksomheten rettet mot andre organisasjoner som har det til felles at de kan fremvise gode resultater eller har potensial til dette. Prosjekter som vanskelig lar seg realisere uten vår støtte vil bli prioritert og våre bidrag skal normalt utløse annen offentlig eller privat støtte. Der det er hensiktsmessig, legger stiftelsen til rette for at organisasjonene som mottar støtte samarbeider seg imellom for å utnytte ressursene best mulig og sette den enkelte i stand til å utvide tilbudet til de unge.

Eivind Astrup

Styre & ledelse

Styret består av Eivind Astrup (leder), Henning Astrup, Vibeke Astrup, Øystein Eriksen Søreide og Karianne Hjallen. Ada Gislingrud er sekretær.