Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Om stiftelsen

Stiftelsen støtter ungdom som er i faresonen for å «falle utenfor». Vi fokuserer på velorganiserte friluftsaktiviteter og undervisningsopplegg for å redusere frafallet i skolen i Oslo og omegn. Prosjekter som vanskelig kan realiseres uten vår støtte vil normalt bli prioritert, og det blir vektlagt at våre bidrag skal utløse annen offentlig eller privat støtte. I noen tilfeller kan medlemmer av stiftelsens styre og ledelse engasjerer seg i de ulike prosjektene. Sosialt entreprenørskap, gjerne i partnerskap med andre, kan vurderes.

Eivind Astrup

Styre & ledelse

Styret består av Eivind Astrup (leder), Henning Astrup, Vibeke Astrup, Svenning Torp og Øystein Eriksen Søreide. Nina Skui Lohk har tatt over som daglig leder etter Svenning Torp og Ada Gislingrud er sekretær.