Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Om stiftelsen

Stiftelsen støtter ungdom som er i faresonen for å «falle utenfor». Vi fokuserer på velorganiserte friluftsaktiviteter og undervisningsopplegg for å redusere frafallet i skolen i Oslo og omegn. Prosjekter som vanskelig kan realiseres uten vår støtte vil normalt bli prioritert, og det blir vektlagt at våre bidrag skal utløse annen offentlig eller privat støtte. I noen tilfeller kan medlemmer av stiftelsens styre og ledelse engasjerer seg i de ulike prosjektene. Sosialt entreprenørskap, gjerne i partnerskap med andre, kan vurderes.

Eivind Astrup

Styre & ledelse

Styret består av Eivind Astrup (leder), Henning Astrup, Vibeke Astrup, Svenning Torp og Øystein Eriksen Søreide. Nina Skui Lohk er daglig leder og Ada Gislingrud er sekretær.