Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Om stiftelsen

Eivind Astrups allmennyttige stiftelse støtter ungdom i Oslo og omegn som befinner seg i faresonen for å «falle utenfor». Vi fokuserer på aktiviteter innen kultur, breddeidrett og undervisningsopplegg som kan bidra til å redusere frafallet i skolen. Stiftelsen eier Guttas Campus AS, etablert i 2017, men støtter også prosjekter i regi av andre. Normalt følges prosjektene i et tidsperspektiv på 3-5 år. Prosjekter som vanskelig lar seg realisere uten vår støtte vil bli prioritert, og våre bidrag skal normalt utløse annen offentlig eller privat støtte. Der det er hensiktsmessig, legger stiftelsen til rette for at organisasjonene som mottar støtte, samarbeider seg imellom for å utnytte ressursene best mulig.

Eivind Astrup

Styre & ledelse

Styret møtes regelmessig og behandler søknader løpende. Dette består av Eivind Astrup (leder), Henning Astrup, Vibeke Astrup, Øystein Eriksen Søreide og Hanne Marie Sønstegaard. Karianne Hjallen er daglig leder og Ada Gislingrud er sekretær.