Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Om stiftelsen

Eivind Astrups allmennyttige stiftelse støtter ungdom i Oslo og omegn som befinner seg i faresonen for å «falle utenfor». Vi fokuserer på velorganiserte aktiviteter innen kultur og breddeidrett som kan bidra til å redusere frafallet i skolen. Stiftelsen kan også etablere prosjekter i egen regi, og Guttas Campus har vært et heleid ideelt aksjeselskap siden 2017. Utover dette er virksomheten først og fremst rettet mot andre organisasjoner og tiltak som har det til felles at de kan fremvise gode resultater eller har potensial til dette. Prosjekter som vanskelig lar seg realisere uten vår støtte vil bli prioritert, og våre bidrag skal normalt utløse annen offentlig eller privat støtte. Der det er hensiktsmessig, legger stiftelsen til rette for at organisasjonene som mottar støtte, samarbeider seg imellom for å utnytte ressursene best mulig.

Eivind Astrup

Styre & ledelse

Styret møtes regelmessig og behandler søknader løpende. Dette består av Eivind Astrup (leder), Henning Astrup, Vibeke Astrup, Øystein Eriksen Søreide og Hanne Marie Sønstegaard. Karianne Hjallen er daglig leder og Ada Gislingrud er sekretær.