Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Retningslinjer

Vår støtte er rettet mot prosjekter og tiltak for ungdom som kan være i faresonen for å «falle utenfor". Nedslagsfeltet er hovedsaklig i Oslo & omegn.

Stiftelsen støtter:

  • Godt organiserte friluftsaktiviteter.
  • Undervisningsopplegg som kan bremse frafallet i skolen.

Inntil nylig har Stiftelsen konsentrert seg om å støtte godt organiserte prosjekter i regi av andre, men dette suppleres nå med et prosjekt initiert av oss selv: "GUTTAS CAMPUS".

Prosjekter som vanskelig kunne ha latt seg realisere uten vår støtte vil normalt bli prioritert. Det blir nesten alltid vektlagt at våre bidrag skal utløse annen offentlig eller privat støtte. Normalt vil stiftelsen forplikte seg over en periode på 4-5 år slik at aktiviteten kan få «satt seg». Det legges inn milepæler som forutsettes nådd underveis for at støtten skal bli opprettholdt ut perioden.

I noen tilfeller kan medlemmer av stiftelsens styre og ledelse bidra som mentorer i kraft av arbeidserfaring. Sosialt entreprenørskap, gjerne i partnerskap med andre, kan vurderes.

Stiftelsen ser potensial i form av synergier mellom en del av våre samarbeidspartnere og vi har i flere tilfeller bidratt til å få noe av dette utløst.

Søk støtte