Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Retningslinjer

Vi støtter prosjekter og tiltak rettet mot barn og ungdom i faresonen for å «falle utenfor". Nedslagsfeltet er hovedsaklig i Oslo & omegn. Søknadene behandles løpende i våre styremøter, ca. 4-5 ganger i året.

Søknadene vurderes fortløpende fra styremøte til styremøte.

Stiftelsen støtter:

  • Godt organiserte tiltak innen kultur og breddeidrett.
  • Undervisningsopplegg som kan bremse frafallet i skolen.


Prosjekter som vanskelig kunne ha latt seg realisere uten vår støtte vil normalt bli prioritert. Det blir nesten alltid vektlagt at våre bidrag skal utløse annen offentlig eller privat støtte. Stiftelsen ser an prosjektene, men vil kunne forplikte seg over en periode på 3-5 år slik at aktiviteten kan få «satt seg». Det legges inn milepæler som forutsettes nådd underveis for at støtten skal bli opprettholdt ut perioden.

I noen tilfeller kan medlemmer av stiftelsens styre og ledelse bidra som mentorer i kraft av arbeidserfaring. Sosialt entreprenørskap, gjerne i partnerskap med andre, kan vurderes.

Stiftelsen ser potensial i form av synergier mellom en del av våre samarbeidspartnere og vi har i flere tilfeller bidratt til å få noe av dette utløst.

Vi har dessverre ikke anledning til å støtte alle vi får søknader fra, og normalt begrunner vi ikke avslag.

Tips:

  • Les vårt formål. Dersom det ikke treffer, kan vi ikke støtte prosjektet/tiltaket deres.
  • Beskriv prosjektet ditt godt og engasjerende, og fortell oss hvordan det bidrar til å svare ut vårt formål.
  • Vi ettergår søknadene, så oppgi korrekte og ærlige opplysninger.
  • Stiftelser snakker sammen, og det å søke og å få støtte fra flere, er bare positivt. 

Søk støtte