Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Prosjekter

Virksomheten er konsentrert om to områder: Tiltak for å redusere frafallet i skolen og velorganiserte friluftsaktiviteter. Noen av prosjektene griper inn i begge områdene.

Med ett unntak er det prosjekter i andres regi som støttes. Unntaket er Guttas Campus, et heleid ideelt aksjeselskap registrert i Frivillighetsregistret, der også andre stiftelser og Oslo Kommune bidrar finansielt.

Foruten Guttas Campus består Stiftelsens tiltak i undervisningssektoren hovedsakelig av prosjekter i regi av Sollerudstranda skole, Nydalen vgs. og Lønnebakken skole.

Innen friluft er FRIGO viktigst, ikke minst fordi de kanaliserer ungdom inn mot mange av de andre tiltakene som Stiftelsen er engasjert i. Andre viktige samarbeidspartnere er DNTs frilufts hus på Sørenga, Sjøspeiderne, Vindskift, skoleskipet Svanen, Oslo Kajakklubb, Oslo Skateboardpark og to «lavterskel idrettsforeninger»: Tøyen Sportsklubb og Frognerparken IL.

2017 februar

Guttas Campus

Guttas Campus er et prosjekt stiftelsen kjører i egen regi, og er en 14 dagers intensiv læringscamp for gutter som har fullført niende klasse.
Les mer
2015 desember

Sollerudstranda skole

Sollerudstranda skole er en praktisk og yrkesrettet alternativ ungdomsskole for elever som ikke finner seg til rette i den ordinære skolen.
Les mer
2016 mai

Nydalen videregående skole

Nydalen videregående skole ble etablert i 2011 og tok da over fra to andre skoler i området.
Les mer
2017 juni

Lønnebakken skole

Lønnebakken skole skal formidle kunnskap, fremme positiv adferd og sosiale ferdigheter, samt arbeide for at elevene lærer å ha tro på seg selv.
Les mer
2015 november

FRIGO

Frigo er et kommunalt drevet friluftsenter underlagt Bydel Gamle Oslo som organiserer sport og friluftsaktiviteter for barn og ungdom. De organiserer også et ferietilbud i fellesferiene og driver en rekke aktiviteter på Husbergøya i Bunnefjorden.
Les mer
2015 april

DNT / Sørenga prosjektet

I mai 2016 åpnet DNT et eget friluftshus på Sørenga hvor man kan komme i gang med klatring, buldring og padling.
Les mer
2016 mai

Sjøspeiderne

Sjøspeidernes skute S/Y Mohawk.
Les mer
2014 desember

Vindskift

Vindskift er en arena som kobler eiere av seilbåter og andre seilere opp mot mindre privilegert ungdom som gjerne vil prøve seg utpå.
Les mer
2016 november

Svanen

«Svanen» er et 100-år gammelt seilskip som eies av Norsk Folkemuseum.
Les mer
2017 februar

Oslo Skateboardforening

Etter nærmere 20 års innsats fra skatemiljøet åpnet Oslo Skatehall på Voldsløkka.
Les mer
2018 januar

Oslo Kajakklubb

Oslo Kajakklubb utvikler et tilbud for ungdom som befinner seg i Stiftelsens målgruppe.
Les mer
2017 april

Tøyen Sportsklubb

Tøyen Sportsklubb gir et lavterskeltilbud til ungdom innen ulike aktiviteter.
Les mer
2018 oktober

Frognerparken IL

Frognerparken IL er et relativt nytt idrettslag som vil benytte seg av infrastrukturen på «hjørnet» med Frogner stadion, Frogner badet og tennisbanene i Frognerparken.
Les mer
2019 juni

Kodegenet

Kodegenet utvikler en kursserie for elever i 6 – 8 klasse med stort læringspotensial.
Les mer

Andre prosjekter

Utover ovennevnte, har Stiftelsen støttet følgende prosjekter:

Verksted på hjul, Oslo Sjøskole, Familiehjelpen, Fjellstrand skole/Uteskolen, Nordstrand Aktivitetspark, Kodegenet, Reach for Change, Løvetannakademiet, Holtet Vgs. Ambulanselinja, MedNatur, Kirkens Bymisjon.