Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Prosjekter

Vi støtter prosjekter og tiltak rettet mot barn og ungdom i faresonen for å «falle utenfor". Under finner dere presentasjoner av noen slike som vi har støttet de siste årene. Les også mer om vårt eget tiltak Guttas Campus her >>

2023 september

Eiksmarka Aktivitetspark

Dagens grusbane skal bli til en inspirerende, åpen møteplass og aktivitetsarena for rullende aktiviteter, street basket, og aktiviteter som kan brukes både vinter og sommer.
Les mer
2023 mai

Bydel Østensjø - Jentegaming og sosialt arbeid

Bydelen har lykkes godt med sine digitale prosjekter, men de har ikke klart å nå jentene. Dette prosjektet skal bidra til å skape en trygg arena for dem, slik at også de kan få muligheten til realisere egne drømmer på nett.
Les mer
2022 april

Vitenparken Campus Talentsenter

Vitenparken Campus Talentsenter utvikler kreative og engasjerende aktiviteter for ungdommer med høyt læringspotensial i alderen 13-17 år. Mange står i fare for å droppe ut av skolen pga. manglende utfordringer. Årlig støtte i 5 år fra 2022-2026.
Les mer
2023 januar

Sålevending

Sålevending er en frivillig organisasjon som lager gratis turneringer og opplevelser for ungdom i Oslo. De har fått støtte til å arrangere påsketurnering, sommerfestival og fotballturnering i høstferien.
Les mer
2022 april

Centrum Tigers

Centrum Tigers vokser og trenger hjelp for å ivareta tilbudet il unge i Oslo Sentrum. Årlig støtte i 3 år fra 2022-24.
Les mer
2023 januar

Heming IL, Tennisavdelingen

Heming Tennis har fått støtte til sitt planlagte utvidede aktivitetstilbud, padeltennis, i nytt klubbhus. Dette fremmer aktivitet og mangfold og vil være attraktivt for barn og unge i hele området.
Les mer
2023 januar

Oslo 3 x 3 Basket

Oslo 3x3 er forening som tilbyr egenorganisert 3x3 basketball til ungdom 13-19 år. De jobber for at alle skal få muligheten til å oppleve basketball. Årlig støtte i 2 år fra 2023-24.
Les mer
2022 oktober

Grønland foreldre og barn gruppe

Grønland foreldre og barn gruppe skaper en åpen, sosial møteplass for barna på Vahl skole og er en viktig nabolagsaktør vi er stolte over å støtte.
Les mer
2023 januar

Sagene Idrettsforening

Vi har støttet "Ung Opptur", et arbeidstrenings-prosjekt som gir enda flere ungdom relevant jobbtrening, samtidig som de får hjelp til å fullføre skolen ved å få oppfølging og støtte fra de frivillige i klubben.
Les mer
2022 juni

Abildsø Gård

Abildsø Gård er en nasjonal kulturarv og benyttes til samfunnsnyttige formål. Det viktigste satsningsområde er å forebygge frafall i skolen.
Les mer
2022 desember

InterBridge

InterBridge forbereder Generasjon Z (12-18 år) på fremtiden. Vi har støttet deres akademi- og alumniprogram, som har fokus på å utvikle ungdom til å bli endringsagenter. Ungdommene tar sosialt ansvar lokalt med et globalt perspektiv.
Les mer
2022 april

Stiftelsen Fargespill

Fargespill startet opp i Oslo i 2017. Gjennom kunstnerisk virksomhet, skal de fremme samhandling og forståelse mellom barn og unge innen forskjellige kulturer. Årlig støtte i 3 år 2022-2024.
Les mer
2022 april

Holmlia Sportsklubb

Vi støtter jentesatsningen i Holmlia Sportsklubb. Derfor er vi med og finansierer en trenerveileder for jentefotballen. Årlig støtte i 3 år fra 2022-2024.
Les mer
2021 september

GREI Jentesatsing

GREI fotball ønsker å satse ekstra på jentene fremover, siden frafallet her er veldig høyt. Vi støtter prosjektet i 3 år i årene 2021-2023.
Les mer
2021 april

Impact StartUp

Eivind Astrup stiftelsen er partner i Impact StartUp, et program som hjelper sosiale entreprenører å utvikle bærekraftige forretningsmodeller.
Les mer
2020 november

Gamingkontakten

Et stort flertall av barn i Norge spiller. Gamingkontakten bruker spillingen aktivt for å bli kjent med barna slik at de skal klare å delta på andre arenaer som skole, andre fritids- og sosiale aktiviteter. Vi støtter i årene 2021-2023.
Les mer
2018 januar

Oslo Kajakklubb

Oslo Kajakklubb har utviklet "Aktivitetsløftet - sammen på vannet" et tilbud til ungdom. Vi støtter prosjektet fra 2018 - 2025.
Les mer
2017 februar

Guttas Campus

Guttas Campus AS er et ideelt aksjeselskap, etablert og eiet av vår stiftelse. Programmet består av to ukers intensiv læring og regelmessig oppfølging i 18 mnd. Mestring, faglig læring og personlig utvikling er viktig mål. Vår støtte er fra 2017 ut 2025.
Les mer
2016 november

Svanen

«Svanen» er et 100-år gammelt seilskip som eies av Norsk Folkemuseum. Vi støtter prosjektet fra 2017-2023.
Les mer
2016 mai

Vindskift

Vindskift er en arena som kobler eiere av seilbåter og andre seilere opp mot mindre privilegert ungdom som gjerne vil prøve seg utpå. Vi støtter prosjektet fra 2016-2023.
Les mer
2017 mai

Sollerudstranda skole

Sollerudstranda skole er en praktisk og yrkesrettet alternativ ungdomsskole for elever som ikke finner seg til rette i den ordinære skolen. Stiftelsen har støttet skolen siden 2017.
Les mer
2015 november

FRIGO

Frigo er et kommunalt drevet friluftsenter underlagt Bydel Gamle Oslo som organiserer sport og friluftsaktiviteter for barn og ungdom. De organiserer også et ferietilbud og driver en rekke aktiviteter på Husbergøya i Bunnefjorden. Vi støtter fra 2015-2022
Les mer

Andre prosjekter

Utover ovennevnte, har Stiftelsen støttet en rekke ulike prosjekter.

Det første prosjektet stiftelsen engasjerte seg i, var Oslo og Omegn Turistforenings etablering av Friluftshuset på Sørenga. Vår stiftelse bevilget 4,6 millioner over fem år som finansierte kjøp av 80 kajakker og en full tids stilling som fritidsleder i disse årene.

Andre prosjekter og tiltak vi er stolte av å ha støttet: 

Tøyen Sportsklubb, Ceramics House, Bydel Ullern, Geitmyra Matkultursenter, Kompass & Co, Forandringsfabrikken, Realfag gymnaset, Fablabben, Sjøspeiderne, Urra Festivalen, Verksted på hjul, Oslo Sjøskole, Familiehjelpen, Fjellstrand skole/Uteskolen, Nydalen Vgs, Nordstrand Aktivitetspark, Reach for Change, Løvetannakademiet, Holtet Vgs. Ambulanselinja, MedNatur, Kirkens Bymisjon, Frognerparken Idrettslag og Oslo Skatepark.

Stiftelsen har også bidratt med støtte til program for kompetanseutvikling til behandling av hjertesyke barn ved Rikshospitalet.