Om ossSøk støtteProsjekterKontakt

Prosjekter

Virksomheten er i hovesak konsentrert om to områder: Tiltak for å redusere frafallet i skolen og velorganiserte fritidssaktiviteter. Noen av prosjektene griper inn i begge områdene.

Med ett unntak er det prosjekter i andres regi som støttes. Unntaket er Guttas Campus, et heleid ideelt aksjeselskap registrert i Frivillighetsregistret, der også andre stiftelser, næringslivet og det offentlige bidrar.

Stiftelsen har siden starten støttet flere tiltak i undervisningssektoren. Foruten Guttas Campus støttes i dag prosjekter i regi av Sollerudstranda skole.

Innen fritidsaktiviteter er FRIGO viktig, ikke minst fordi de kanaliserer ungdom inn mot mange av de andre tiltakene som Stiftelsen er engasjert i. Andre viktige samarbeidspartnere er for tiden Tøyen Sportsklubb, Vindskift, Gamingkontakten og Oslo Kajakklubb.

Nytt i 2021 er partnerskap i Impact Startup. Stiftelsen bidrar her sammen med andre organisasjoner for å bistå sosiale entreprenører med å utvikle en bærekraftig forretningsmodell. Stiftelsen har valgt å inngå et separat engasjement med Gaminkontrakten AS, som er en av disse entreprenørene.

Les mer om prosjektene nedenfor. En oversikt over bevilgede og utbetale beløp til hvert enkelt prosjekt fremgår i Årsregnskapets note 9.

2021 september

GREI Jentesatsing

GREI fotball ønsker å satse ekstra på jentene fremover, siden frafallet her er veldig høyt.
Les mer
2021 april

Impact StartUp

Eivind Astrup stiftelsen er partner i Impact StartUp, et program som hjelper sosiale entreprenører å utvikle bærekraftige forretningsmodeller.
Les mer
2021 april

Geitmyra Matkultursenter

Livet er best ute! Derfor skal Geitmyra slå ut vegger og tak på fritidsklubbene og få flest mulig ungdommer i Oslo til å lære gleden av å være på tur, lage og spise god mat ute.
Les mer
2021 april

Kompass & Co

Kompass & Co. skaper mestringsarena for barn og unge. Dette gjøres gjennom sunne, miljøvennlige aktiviteter, sysselsetting, internship og arbeidstrening. Satsningsområder er: matprosjekter, dyrkningsprosjekter og redesignprosjekter.
Les mer
2021 februar

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken har i mer enn 10 år hentet inn oppsummert kunnskap fra barn om hvordan hjelpesystemer og skole oppleves for dem.
Les mer
2021 februar

Norges Realfagsgymnas

Norges Realfagsgymnas (NRG) er en privat, ikke-kommersiell profilskole.
Les mer
2020 november

Gamingkontakten

Et stort flertall av barn i Norge spiller. Gamingkontakten bruker spillingen aktivt for å bli kjent med barna slik at de skal klare å delta på andre arenaer som skole, andre fritids- og sosiale aktiviteter.
Les mer
2018 juni

Fablabben

En digital sløydsal for elever i 6 – 8 klasse for barn med stort læringspotensial.
Les mer
2018 januar

Oslo Kajakklubb

Oslo Kajakklubb har utviklet "Aktivitetsløftet - sammen på vannet" et tilbud til ungdom.
Les mer
2017 april

Tøyen Sportsklubb

Tøyen Sportsklubb gir et lavterskeltilbud til ungdom innen ulike aktiviteter.
Les mer
2017 februar

Guttas Campus

Guttas Campus AS er et ideelt aksjeselskap, etablert og eiet av vår Stiftelse. Programmet består av to ukers intensiv læring og regelmessig oppfølging i 18 mnd. Mestring, faglig læring og personlig utvikling er viktig mål.
Les mer
2016 november

Svanen

«Svanen» er et 100-år gammelt seilskip som eies av Norsk Folkemuseum.
Les mer
2016 mai

Sjøspeiderne

Sjøspeidernes skute S/Y Mohawk.
Les mer
2016 mai

Vindskift

Vindskift er en arena som kobler eiere av seilbåter og andre seilere opp mot mindre privilegert ungdom som gjerne vil prøve seg utpå.
Les mer
2015 desember

Sollerudstranda skole

Sollerudstranda skole er en praktisk og yrkesrettet alternativ ungdomsskole for elever som ikke finner seg til rette i den ordinære skolen.
Les mer
2015 november

FRIGO

Frigo er et kommunalt drevet friluftsenter underlagt Bydel Gamle Oslo som organiserer sport og friluftsaktiviteter for barn og ungdom. De organiserer også et ferietilbud og driver en rekke aktiviteter på Husbergøya i Bunnefjorden.
Les mer
2015 mai

Friluftshuset på Sørenga

​​​​​​​Velkommen til Friluftshuset. Her kan du bli med på yogakurs og inspirasjonskvelder, buldre i buldrerommet, leie kajakk og ta kurs, få turveiledning og kjøpe praktisk turutstyr.
Les mer

Andre prosjekter

Utover ovennevnte, har Stiftelsen støttet følgende tiltak:

Urra Festivalen, Verksted på hjul, Oslo Sjøskole, Familiehjelpen, Fjellstrand skole/Uteskolen, Nydalen Vgs, Nordstrand Aktivitetspark, Reach for Change, Løvetannakademiet, Holtet Vgs. Ambulanselinja, MedNatur, Kirkens Bymisjon, Frognerparken Idrettslag og Oslo Skatepark.