Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2015 mai

Friluftshuset på Sørenga

Det første prosjektet stiftelsen engasjerte seg i, var Oslo og Omegn turistforenings etablering av Friluftshuset på Sørenga. Når turistforeningen etablerer virksomhet i "våre" ungdommers nabolag, senkes terskelen for å komme i gang med friluftsaktiviteter. I utgangspunktet vil Marka, fjellet og fjorden fortone seg fjerne for mange, og i beste fall kan veien ut dit bli kortere når de har fått smaken på aktivitetene og alt det sosiale som hører til.

Foreningen mottok støtte fra mange hold for å reise bygg og faste installasjoner, men normalt vil stiftelser og andre støttespillere vegre seg mot å bidra til innhold og drift. Flotte anlegg uten særlig aktivitet har ikke så mye for seg. Vår stiftelse bevilget 4,6 millioner over fem år, noe som finansierte kjøp av 80 kajakker med reservedeler og en full tids stilling som fritidsleder i disse årene. Betingelsen var at foreningen selv finansierte en tilsvarende stilling.

Vi medvirket til at vår samarbeidspartner FRIGO kom på banen med barn og ungdom for opplæring i kajakk, men dette viste seg i praksis å bli vanskelig bl. a. fordi farvannet utenfor Sørenga er åpent og trafikkert. Kajakk på begynnernivå passer bedre hos vår andre samarbeidspartner Oslo Kajakk Klubb i Bestumkilen, som med vår hjelp har etablert en opplegg for ungdom i vår målgruppe.I praksis viste det seg nok at kajakkene på Sørenga for det meste ble benyttet av brukere som befinner seg utenfor Stiftelsensmålgruppe.

Mer om prosjektet