Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2022 juni

Abildsø Gård

Stiftelsen støtter prosjektet Skolegård i Oslo. Elever i barne-, ungdomsskolen og Vg1 tilbys en dag i uka på Abildsø gård hvor de teoretiske fagene og kompetansemålene er integrert i praktiske oppgaver. Trivsel, sosial og faglig mestring står i sentrum. Prosjektet Skolegård har fokus på viktige områder som kan bidra til positiv utvikling for den enkelte elev og gi eleven bedre dager i og utenfor skolen. Vi støtter Abildsø Gård med en fulltids stilling over 3 år, noe som bl.a. gir dem kapasitet til å følge opp elevenes familier med hjemmebesøk. Det blir også rom for å utvide mentorordningen de har på gården.

Mer om prosjektet