Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2015 november

FRIGO

Dette er en bildebeskrivelse
Dette er en bildetekst

FRIGO er et kommunalt drevet friluftsenter underlagt Bydel Gamle Oslo, som låner ut sportsutstyr og organiserer sport og friluftsaktiviteter for barn og ungdom. De organiserer også ferietilbud i sommer-, høst og vinterferier og driver en rekke aktiviteter på Husbergøya i Bunnefjorden. Utstyrets nytteverdi avhenger i stor grad av innsatsfaktorer som god ledelse, rekruttering og veiledning. Stiftelsen finansierte to heltids friluftsleder stillinger gjennom fem år forutsatt at Oslo Kommune bidro tilsvarende. Dette gjorde FRIGO i stand til å igangsette nye aktiviteter og utvide sitt nedslagsfelt. Nylig er engasjementet forlenget med finansiering av én stilling i ytterligere to år. Stiftelsen har bistått FRIGO med å etablere en separat enhet i Grorud bydel i samarbeid med bydelsadministrasjonen der, og har bl.a. introdusert Mustad Industrier AS til konseptet. De har finansiert én stilling over tre år fra 2018-2020, forutsatt at Oslo Kommune gjorde tilsvarende. De har nylig forlenget sitt engasjement med ytterligere 3 år tom 2023.

I 2015 hadde FRIGO 22.000 utlån fra sitt utstyrslager og de organiserte turer for 5.000 barn. Disse tallene økte jevnt 67.793 og 9.782 i 2019. Stiftelsens hovedmål var å bidra til at FRIGO får nok ressurser til å doble sin virksomhet og dette ble innfridd med god margin. I samarbeid med skolene i bydelen har FRIGO bistått med å henvise barn og ungdom til flere av stiftelsens øvrige samarbeidspartnere.

Mer om prosjektet