Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2015 november

FRIGO

Dette er en bildebeskrivelse
Dette er en bildetekst

FRIGO er et kommunalt drevet friluftsenter underlagt Bydel Gamle Oslo, som låner ut sportsutstyr og organiserer sport og friluftsaktiviteter for barn og ungdom. De organiserer også ferietilbud i sommer-, høst og vinterferier og driver en rekke aktiviteter på Husbergøya i Bunnefjorden.

Utstyrets nytteverdi avhenger i stor grad av innsatsfaktorer som god ledelse, rekruttering og veiledning. Stiftelsen har derfor bevilget kr. 7 mill. over fem år (2016-2020) for å finansiere to heltids friluftsleder stillinger, forutsatt at Oslo Kommune fortsetter å bidra tilsvarende.Dette gjør FRIGO i stand til å igangsette nye aktiviteter og utvide sitt nedslagsfelt.

Stiftelsen har bistått FRIGO med å etablere en separat enhet i Grorud bydel i samarbeid med bydelsadministrasjonen der, og har bl.a. introdusert Mustad Industrier AS til konseptet. De finansierer én stilling over tre år fra 2018/19, forutsatt at Oslo Kommune gjør tilsvarende.

I 2015 hadde Frigo 22.000 utlån fra sitt utstyrslager og de organiserte turer for 5.000 barn. Disse tallene økte til henholdsvis 32.000 og 6.000 i 2016 og videre til 51.000 og 7.000 i 2017. Vårt mål var å bidra til at Frigo fikk nok ressurser til å doble sin virksomhet.

I samarbeid med skolene i bydelen har FRIGO bistått med å henvise barn og ungdom til flere av stiftelsens øvrige samarbeidspartnere.

Mer om prosjektet