Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2020 november

Gamingkontakten

Gamingkontakten bruker spillingen aktivt for å bli kjent med barna og bidra til å bygge et trygt fundament slik at de skal klare å delta på andre arenaer som skole, andre fritids- og sosiale aktiviteter.

Nesten alle barn i Norge spiller. De får flere henvendelser fra foreldre og fagpersoner som bekymrer seg over barnas spilling. Ofte er ikke gamingen i seg selv problemet, men at spillingen blir brukt som en løsningsstrategi på vanskelige livssituasjoner. I følge med mangelfull deltakelse ellers i hverdagslivet, kan det føre til utfordringer som ensomhet, utenforskap og sosial tilbaketrekning. Sosialisering, samspillserfaringer og deltakelse i et fellesskap er viktige forutsetninger for utvikling av sosiale ferdigheter, relasjonskompetanse og identitet.

Gamingkontakten er opptatt av at voksne som jobber med barn og unge skal ha kunnskap om de positive mulighetene som ligger i gamingarenaen.

Mer om prosjektet