Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2024 april

Gamingkontakten

Gaming er en av de mest populære fritidsinteressene blant unge i Norge (3 av 4 i alderen 9-18 år spiller), og en naturlig inngangsport til dialog med ungdommene om deres behov. Gamingkontakten jobber med å øke sosial kapital hos sårbare unge gamere som har isolert seg gjennom gaming og falt utenfor skole, fritid og vennskap. De kobler barnekompetente gamere med sårbare unge og følger dem som digitale miljøterapeuter gjennom gaming.

Gjennom trygge relasjoner, ungdommenes ferdigheter i spill og mestringsøyeblikk motiverer de til meningsfylt kontakt med relasjoner og hverdagsliv. Ved å utvide de unges tilgang til sosiale nettverk bidrar de til forutsetninger for deltakelse i skole og arbeid på sikt.

En som spiller
Skjermdump fra Gamingkontakten.no

Målgruppen deres er sårbare unge gamere (11-23 år) som isolerer seg gjennom gaming og faller fra skole- og sosialliv. Nøkkelen, som i tradisjonelt arbeid med sårbare grupper, er å skape trygge omgivelser og gode relasjoner som muliggjør endringsprosesser. Kommunene mangler ofte det første skrittet som trengs for at ungdommene skal kunne dra nytte av den gode hjelpen som finnes i allerede.

Gamingkontakten sin visjon er at:
1. Alle ungdommer skal ha tilgang til tilrettelagt hjelp gjennom gaming.
2. Ingen ungdommer skal få videreført sitt utenforskap som følge av mangel på gamingkompetanse i hjelpeapparatet.

Stiftelsen har støttet organisasjonen over flere år, og nå sist slik at daglig leder også kan bidra til å styrke både det kompetansehevende og det politiske påvirksningsarbeid innen dette viktige fagområdet.

Mer om prosjektet