Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2021 april

Geitmyra Matkultursenter

Stiftelsen støtter prosjektet "Turmatkokker i jobb" i 2021. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 10 fritidsklubber i Oslo og Geitmyra matkultursenter for barn. Prosjektet kombinerer turmatkurs med betalt arbeid på fritidsklubber for utsatt ungdom. Prosjektet skal fremme turmatglede, mestringstillit og sosial kompetanse gjennom fellesskap ute i naturen. Gjennom 10 kursrekker over 6 kvelder for totalt 120 ungdommer skal Geitmyra lage næringsrik og digg turmat. Ungdommene lærer gleden av å være utendørs, lage og spise mat ute, mathygiene, logistikk og å ta gode matvalg. Etter endt kursrekke får ungdommene tilbud om betalt arbeid på fritidsklubber med ansvar gjennomføring av turmat-aktiviteter for barn og unge, med lønn finansiert av bydelene. Slik kan ungdommene selv bli gode rollemodeller og være med på å skape trygge og inkluderende møteplasser for sine jevnaldrende ute i naturen.Mer om prosjektet