Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2021 september

GREI Jentesatsing

I Grei fotball er frafall blant jenter en stor utfordring. Ved å slutte mister jentene både en arena for fysisk aktivitet og for sosialt fellesskap. I og med at antall spillere på jentelagene er mye lavere enn på guttelagene, er jentelagene veldig sårbare. Stort frafall vil også ha store konsekvenser for jentene som er igjen på laget. GREI ønsker derfor å satse ekstra på jentene i 2022. De ønsker å inkludere flere jenter, spesielt med innvandrerbakgrunn, i både lavterskel og organisert aktivitet i Grei. De ønsker også å styrke lagledelse og -miljø for å forhindre frafall når jentene når ungdomsskolealder. Med den nye fotballhallen har GREI en unik mulighet til å gi et trygt helårstilbud for barn og unge i Groruddalen, og å bidra til økt rekruttering til fotballen spesielt blant jenter med innvandrerbakgrunn som vi ofte ser har større frafall fra treninger i vinterhalvåret.

Stiftelsens støtte går til å ansette en "jenteansvarlig" i deltidsstilling. Denne personen er ansvarlig for å gjennomføre aktiviteter for å øke rekrutteringen. I tillegg skal hun/han jobbe for å styrke det sportslige tilbudet og det sosiale miljøet på og mellom lagene.

Mer om prosjektet