Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2017 februar

Guttas Campus

Guttas Campus er en 14 dagers intensiv læringscamp for gutter som har fullført niende klasse. De følges opp av hver sin personlige mentor de følgende 18 måneder. Guttene har et faglig nivå i lesing, skriving eller regning som innebærer at de står i fare for å falle ut av skolen.

Hovedmålet med Guttas Campus er å bidra til at flere gutter fullfører videregående skole. Den første campen ble avholdt i sommerferien 2018, hvor 30 gutter fra 16 ulike skoler i Oslo deltok. Sommeren 2019 er det planlagt å øke antallet til ca. 50 elever. Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen og det legges vekt på så vel faglig, personlig som sosial læring. Campen er lagt til Hadeland Folkehøyskole. Etter campen får hver elev en personlig mentor, som skal støtte eleven igjennom 10. klasse, og følge ham i den kritiske overgangen fra ungdomsskole til videregående skole.

Vi bygger på «DrengeAkademiet» i Danmark, som springer ut av LøkkeFonden. Løkkefonden har fem års erfaring fra liknende programmer og vi har kjøpt konseptet fra dem og inngått et forpliktende samarbeid hvor vi deler kompetanse og erfaring.

Utviklingen av Guttas Campus ble i sin helhet finansiert av oss. Til avviklingen av selve campen i 2018 bisto Oslo Kommune, Bergesenstiftelsen, Sparebankstiftelsen DnB og Stiftelsen Scheibler med finansieringen, mens bl.a. Clarion Hotell og Try bidro med produkter og tjenester. Søknader for 2019 er avsendt og det er allerede klart at Kavlifondet kommer med på laget.

Ved siden av selve campen, vekker mentorordningen interesse i mange kretser. I samarbeid med FERD Sosiale Entreprenører vurderer Stiftelsen å etablere et separat konsept rettet mot en videre krets av elever. I Glasgow deltar ca. 10% av byens ungdomsskoleelever i en slik ordning. Organisasjonene som står for denne utviser positiv interesse for å støtte oss derom vi går videre. I første omgang vil det bli vurdert å ta kontakt med tre Oslo skoler.

Mer om prosjektet