Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2017 februar

Guttas Campus

Guttas Campus AS er et ideelt aksjeselskap, etablert og eiet av Stiftelsen. Hovedmålet er å gi gutta tro på seg selv til å mestre livet og fullføre skolen.

Kjernen i virksomheten er en 14 dagers intensive læringscamper for gutter som har fullført niende klasse. Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen og det legges vekt på så vel faglig, personlig som sosial læring foruten fysisk aktivitet. Guttas Campus skal også arbeide for at deler av pedagogikk og metodikk blir kjent i skoleverket og derigjennom bidra til innovasjon i skolen.

Etter campen følges deltakerne opp på mentorsentere hver annen uke i 12 måneder med leksehjelp og sosial omgang. Ved behov følges noen av guttene opp i ytterligere 6 måneder helt inn i videregående skole.

Vi gir frihet til å lære i eget tempo og på egne premisser. Hovedmålet er å lære å lære. «Karakterstyrker» gjør den store forskjellen, og de kan læres: Selvkontroll, viljestyrke, sosial kompetanse, engasjement, takknemlighet, nysgjerrighet og optimisme.

Fra den første campen for 27 elever i Oslo-skolen i 2018, har virksomheten vokst jevnt og trutt og ved utgangen av 2022 vil 350 elever fra Oslo, Vestland og Nord-Norge ha deltatt på våre camper. Stiftelsen har bevilget midler for å kunne etablere ytterligere en camp i Oslo og omegn fra 2023, slik at tilbudet kan omfatte 100 gutter årlig i vårt geografiske kjerneområde.

Etablering og utvikling av Guttas Campus ble i sin helhet finansiert av Stiftelsen. Vi bidrar også finansielt til avviklingen av campene i Oslo sammen med Oslo Kommune, NAV, OBOS og flere private stiftelser som Sparebanken DnB og Kavlistiftelsen. Clarion Hotell og Try med flere bidrar med produkter og tjenester. I Vestland og Nordland finansieres campene av de involverte kommunene, private stiftelser og lokalt næringsliv.

Guttas Campus trenger bistand fra næringslivet til å skaffe fritidsjobber, sommerjobber og begynnerjobber. Vi trenger mer samarbeid mellom skole og næringsliv!

Guttas Campus er et samspill mellom akademia, det offentlige, frivilligheten og privat sektor – et eksempel på at privat initiativ kan bidra innen områder hvor det offentlige har det overordnede ansvar. Vi kan lettere tåle risikoen for å feile når noe nytt skal prøves ut.

Guttas Campus slagord: VI GIR OSS ALDRI!

Mer om prosjektet