Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2017 februar

Guttas Campus

Guttas Campus AS er et ideelt aksjeselskap, etablert og eiet av Stiftelsen. Hovedmålet er å gi gutta tro på seg selv til å mestre livet og fullføre skolen.

Kjernen i virksomheten er en 14 dagers intensive læringscamper for gutter som har fullført niende klasse. Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen og det legges vekt på så vel faglig, personlig som sosial læring foruten fysisk aktivitet. Guttas Campus skal også arbeide for at deler av pedagogikk og metodikk blir kjent i skoleverket og derigjennom bidra til innovasjon i skolen.

Etter campen blir guttene fulgt opp med gruppementoring to ganger i måneden gjennom året i 10. klasse, og individuelt etter behov gjennom første året på videregående skole. På mentorsenteret skal vi hjelpe guttene med å opprettholde og videreutvikle det de lærte om både fag og karakterstyrker på campen. Mentorsenteret er bemannet av staben i Guttas Campus.

Vi gir frihet til å lære i eget tempo og på egne premisser. Hovedmålet er å lære å lære. «Karakterstyrker» gjør den store forskjellen, og de kan læres: Selvkontroll, viljestyrke, sosial kompetanse, engasjement, takknemlighet, nysgjerrighet og optimisme.

Fra den første campen for 27 elever i Oslo-skolen i 2018, har virksomheten vokst jevnt og trutt og over 500 elever fra Oslo, Vestland og Nord-Norge har deltatt på våre camper. Stiftelsen har bevilget midler for å kunne etablere ytterligere en camp i Oslo og omegn fra 2023, slik at tilbudet kan omfatte 100 gutter årlig i vårt geografiske kjerneområde. Fra 2024 har også Sandefjord kommune vedtatt å bevilge midler til egen camp for 50 gutter over fire år.

Etablering og utvikling av Guttas Campus ble i sin helhet finansiert av Stiftelsen. Vi bidrar også finansielt til avviklingen av campene i Oslo sammen med Oslo Kommune, NAV, OBOS og flere private stiftelser som Anthonstiftelsen, Grieg Foundation, Fred Olsen Social Engagement Group (FOSEG), Sparebankstiftelsen DnB og Kavlistiftelsen. Clarion Hotell og Try med flere bidrar med produkter og tjenester. I Vestland, Nordland og Sandefjord finansieres campene av de involverte kommunene, private stiftelser og lokalt næringsliv.

Guttas Campus er et samspill mellom akademia, det offentlige, frivilligheten og privat sektor – et eksempel på at privat initiativ kan bidra innen områder hvor det offentlige har det overordnede ansvar. Vi kan lettere tåle risikoen for å feile når noe nytt skal prøves ut.

Guttas Campus slagord: VI GIR OSS ALDRI!


Dokumentar og bok
Nils og Ronny har laget en dokumentar, og Per Tronsmo og Omar Mekki har skrevet bok om Guttas Campus som begge ble lansert i februar 2024.


Mer om prosjektet