Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2021 april

Impact StartUp

Impact StartUp med håp for neste generasjon - gjennom neste generasjon startups.

Dette er bakgrunnen for at Impact StartUp i 2021 vier oppmerksomheten mot sosiale entreprenører med gode ideer og løsninger for å bedre barn og unges livsvilkår og muligheter. Det finnes en ny generasjon bedrifter som nå ser dagens lys med motivasjon og drivkraft for å forebygge, inkludere, lindre og reparere. De måles ikke bare på om de lykkes økonomisk, men i hvilken grad de har målbare sosiale resultater. Sammen med viktige samarbeidspartnere ønsker Impact StartUp å utløse potensialet sosiale entreprenører har for å bidra til å løse utfordringene som rammer barn og unge.

Stiftelsen deltar som «Programpartner +» i 2021 etter en god erfaring med et tilsvarende prosjekt i 2020.

Mer om prosjektet