Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2022 desember

InterBridge

InterBridge forbereder Generasjon Z (12-18 år) på fremtiden. Vi har støttet deres akademi- og alumniprogram, som har fokus på å utvikle ungdom til å bli endringsagenter. Ungdommene tar sosialt ansvar lokalt med et globalt perspektiv.

Akademiene er unike sosiale lærings- og mestringsarenaersom forebygger og forhindrer utenforskap, særlig det som er grunnet mobbing, rasisme, og mental helse problematikk.

Mer om prosjektet