Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2023 november

Kirkens Bymisjon/Forandringshuset Holmlia

Kirkens Bymisjon samarbeider med Unge Holmlianere, KFUK-KFUM Forandringshuset, Bydel Søndre Nordstrand og Fryshuset om et prosjekt som har som mål å tilby gratis konserter og andre kulturopplevelser for barn og unge i alderen 10- 25 år i bydel Søndre Nordstrand. Aktivitetene skal foregå på Forandringshuset Holmlia.

Forandringshuset er et lokalt kultur- og aktivitetshus av, for og med ungdom. Målet er å skape åpne og trygge møteplasser der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Huset er i kontinuerlig forandring for å sikre at det de gjør svarer på barn og unges behov, alle unge mennesker trenger å blir bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør være seg selv og ha mot til å stå opp for andre.

Forandringshuset Holmlia drives i partnerskap med Unge Holmlianere, KFUK-KFUM Forandringshuset, Kirkens Bymisjon, Bydel Søndre Nordstrand og Fryshuset.

Vi gleder oss til å følge prosjektet!

Mer om prosjektet