Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2023 januar

Sagene Idrettsforening

Vi har støttet "Ung Opptur", et arbeidstrenings-prosjekt som gir enda flere ungdom relevant jobbtrening, samtidig som de får hjelp til å fullføre skolen ved å få oppfølging og støtte fra de frivillige i klubben.

Sagene IF har rundt 2600 medlemmer og har de siste årene har klubben vokst betydelig gjennom å satse på nye og inkluderende breddeidretter. Med medlemmer fra over 100 ulike nasjonaliteter, og svært mange ikke-etniske nordmenn jobber de for et positivt nærmiljø der folk opplever tilhørighet og mestring.

I Sagene bydel vokser 37,2 % av barn og unge opp i familier med lav inntekt, og som klubb ønsker de å være en støttespiller denne gruppen. Ung Opptur er rettet mot ungdom som faller utenfor i skole og fritid. Målgruppen er i hovedsak ungdom med minoritetsbakgrunn og er et samarbeid med bydel Sagene og NAV, samt andre lokale aktører.

Mer om prosjektet