Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2017 mai

Sollerudstranda skole

Dette er en praktisk og yrkesrettet alternativ ungdomsskole for elever som ikke finner seg til rette i den ordinære skolen. Skolens virksomhet er organisert rundt ti prosjekter som tilbyr alt fra motorverksted og reparasjon og drift av skoleskip til gårds- og skogsdrift. Skolens hovedoppgave er å «restarte» ungdommen, hjelpe dem til å fullføre grunnskolen og motivere dem for videregående opplæring. Elevene har vist gode resultater i å gjennomføre skolegangen.

Stiftelsens bevilgninger over de siste årene, har gjort det mulig for lærerstaben å tilby målrettede aktiviteter på og utenfor skolens område. Dette spenner fra å finansiere oppgradering av seilskuta Windekind til finansiering av et tokt med skoleskipet Dyrafjeld og senere tids innkjøp av ny traktor til en av gruppenes aktiviteter på Bjørnholt som bedriver hogst, salg avved og levering hjem til sluttkunder.

Mer om prosjektet