Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2015 desember

Sollerudstranda skole

Dette er en praktisk og yrkesrettet alternativ ungdomsskole for elever som ikke finner seg til rette i den ordinære skolen. Skolens virksomhet er organisert rundt ti prosjekter som tilbyr alt fra motorverksted og reparasjon og drift av skoleskip til gårds- og skogsdrift. Skolens hovedoppgave er å «restarte» ungdommen, hjelpe dem til å fullføre grunnskolen og motivere dem for videregående opplæring. Elevene har vist gode resultater når det gjelder gjennomføring av skolegangen.

I 2016 bevilget stiftelsen kr. 100 000,- til vedlikehold av skuta S/Y Windekind og kr. 80 000,- til finansiering av et tokt med Skoleskipet Dyrafjeld. Det er senerebevilget kr 280.000 for hvert av årene 2017 og for 2018.

Skoleskipet Dyrafjeld deltok sommeren 2018 på Tall Ship Race. Seilasen gikk i år fra Sunderland i England til Esbjerg i Danmark. Fra Danmark seilte Dyrafjeld hjem til Oslo. Det deltok nærmere 50 større og mindre seilfartøy på seilasen.

Mer om prosjektet