Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2016 november

Svanen

Svanen (svanen.no)

«Svanen» er et 100-år gammelt seilskip som eies av Norsk Folkemuseum. Skuta benyttes hovedsakelig som leirskole og har har køyeplass til 28 elever på banjeren. Mange av oppgavene om bord som hiving av anker, seilsetting, håndtere skjøter, låre/heise livbåtene er tunge og krever tett samarbeid mellom elevene. Alle elevene deltar også i renhold, matlaging, servering, rydding osv. Ungdommene får utfordringer og opplevelser som kan bidra til å gi dem ny retning.

Stiftelsen har inngått et samarbeid med «Svanen» om å støtte to tokt hvert år i 2017, 2018 og 2019 med til sammen ca. kr. 600.000,-. FRIGO plukker ut to skoleklasser til ett fem dagers tokt hvert år.

Mer om prosjektet