Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2016 november

Svanen

«Svanen» er et 100-år gammelt seilskip som eies av Norsk Folkemuseum. Skuta benyttes hovedsakelig som leirskole og har køyeplass til 28 elever på banjeren. Mange av oppgavene om bord som hiving av anker, seilsetting, håndtere skjøter, låre/heise livbåtene er tunge og krever tett samarbeid mellom elevene. Alle elevene deltar også i renhold, matlaging, servering, rydding osv. Ungdommene får utfordringer og opplevelser som kan bidra til å gi dem ny retning. Stiftelsen støttet to årlige tokt over tre år og FRIGO plukket ut skoleklasser til toktene. I 2021 er det bevilget støtte til et nytt prosjekt «Svanen søker mannskap» i ytterligere tre år. Her gjennomføres det aktiviteter og dugnader knyttet til vårklargjøring og vinteropplag for Svanen. De som deltar i disse forberedelsene gjennom året, får være med på et eget ungdomstokt hver sommer. De får være Svanens representanter utad på landstreff og seilaser.

Mer om prosjektet