Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2017 april

Tøyen Sportsklubb

Tøyen Sportsklubb gir et lavterskeltilbud til ungdom innen ulike aktiviteter. Hver aktivitet koster kun kr 100,- i året. Klubben har nå hele 1400 medlemmer og fikk behov for å ansette en daglig leder. Stiftelsen gav tilsagn på kr 250 000,- for dette formålet, forutsatt at andre bidro med minst like mye.

Sportsklubben landet senere en partnerskapsavtale med Bydel Gamle Oslo (Områdeløft Tøyen). Avtalen går ut på å ruste opp klubben både økonomisk og organisatorisk supplert med midler til drift, gratis kontorlokale og lån av lokaler. Klubben har også lyktes med å få ytterligere prosjektmidler og våre vilkår for å gi støtte er oppfylt med god margin.

Mer om prosjektet