Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2017 april

Tøyen Sportsklubb

Tøyen Sportsklubb gir et lavterskeltilbud til ungdom innen ulike aktiviteter. Hver aktivitet koster kun kr 100,- i året. Klubben har nå hele 1400 medlemmer og fikk behov for å ansette en daglig leder. Stiftelsen gav tilskudd til daglig leder stilling, forutsatt at de fikk tilsvarende støtte fra andre aktører.

Sportsklubben landet senere en partnerskapsavtale med Bydel Gamle Oslo (Områdeløft Tøyen). Avtalen går ut på å ruste opp klubben både økonomisk og organisatorisk supplert med midler til drift, gratis kontorlokale og lån av lokaler. Klubben har lykkes god med å få ytterligere prosjektmidler og våre vilkår for å gi støtte er oppfylt med god margin.

Støtte til et nytt tiltak i regi av klubben kan bli aktuelt.

Mer om prosjektet