Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2016 mai

Vindskift

Vindskift er en arena som kobler eiere av seilbåter og andre seilere opp mot mindre privilegert ungdom som gjerne vil prøve seg utpå. Plattformen er etablert av fire seilere med betydelig fartstid som seilere og instruktører. Kongelig Norsk Seilforening (KNS) har stilt sine lokaler og anlegg til disposisjon, og tilbudt gratis seilkurs for noen deltagere som vil satse videre på seiling. Andre samarbeidspartnere er FRIGO, Oslo Røde Kors, Pøbelprosjektet, Dragen Fritidsklubb, Familiens hus, NAV familieprogram, Fakkeltoget, Opplyst ungdom og Sommerprosjekt for somaliere. Vindskift har lykkes med å etablere plattformen i andre deler av landet og inngår fra 2020 som en enhet som en enhet i Norges Seilforbund. Stiftelsen har ytet årlige driftstilskudd fra starten i 2016 gjennom fem år og engasjementet som nylig er forlenget med ytterligere treår fra 2021 - 2023. Utover dette har stiftelsen bistått med mentor og styrearbeid, og stått for delvis finansiering av en forretningsplan utarbeidet med bistand fra Prospera.

Mer om prosjektet