Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2022 april

Vitenparken Campus Talentsenter

Talentsenter Bærekraft er Norges sjette Talentsenter. Sentrene har en viktig rolle i å løfte elever med stort læringspotensial. Det kan gjelde elever med gode resultater i skolen, men like gjerne elever med stor lærelyst i realfag. Fellesnevneren er at de lett mister motivasjonen i klasserommet. Talentsenter Bærekraft har tilbud til elever med et særlig engasjement for bærekraft, klima og miljø.

Stiftelsen er allerede involvert i mange gode prosjekter som bekjemper skolefrafall, men har hittil funnet få egnede tiltak for elever med stort læringspotensial. "Vi ser frem til å kunne støtte Vitenparken for å utvide deres tilbud mot denne målgruppen".

"Støtten styrker talentsenteret, slik at elevtallet kan øke fra 100 elever i dag til 350 elever pr. år fremover. Det gjør også at det kan utvikles flere fritidstilbud".

Vitenparken er et viten- og opplevelssenter som befinner seg i hjertet av forskningsmiljøet på Ås. Visjonen er å bidra til å fremskynde det grønne skfitet, og stimulere utviklingen av bærekraftig, grønn økonomi. Disse globale utfordringene er komplekse og samfunnet trenger faglig sterke, men også kreative og innovative talenter.

Mer om prosjektet